woensdag 8 april 2009

BEDANKT

Aan alle mensen die hebben bijgedragen aan de begrafenis van Jasper. Alle beetjes helpen, van grote giften tot fijne kleine. HEEL HARTELIJK DANK. Dankzij jullie heeft Jasper een mooi eigen graf op Zorgvlied.

donderdag 5 maart 2009

Bedelbrief

Beste vrienden,

Een uitzonderlijk man als Robert Jasper Grootveld verdient een eigen graf en een bijzondere begrafenis. Maar voorbereidingen hiervoor zijn door RJG zelf niet getroffen. Hij was niet verzekerd en er is nauwelijks geld. We hebben een beroep gedaan op de gemeente Amsterdam, maar burgemeester en de wethouders hebben ervoor gekozen niets bij te dragen.

We willen hoe dan ook een waardige uitvaart voor RJG organiseren. Velen helpen mee met de vlottentocht naar Zorgvlied of gaan met eigen bijdragen van het afscheid van RJG iets speciaals maken Ook bijna alle praktische werkzaamheden die nodig zijn voor een begrafenis worden door vrienden van RJG zelf geregeld. En zaterdag hebben we de beschikking gekregen over de Doopgezinde Singelkerk, vlakbij het Lieverdje voor de herdenkingsbijeenkomst.

Ondanks al deze inspanningen zijn we afhankelijk van jullie, vrienden, bekenden en alle anderen die zich door Robert Jasper Grootveld hebben laten stimuleren en inspireren, om het gebeuren ook financieel rond te krijgen Wij vragen iedereen om naar vermogen een bijdrage te leveren om de enkele duizenden euro’s die we nog tekort komen bij elkaar te brengen.

Er zijn reeds enkele initiatieven ontplooid om geld in te zamelen. Zo wordt eraan gewerkt om een rotaprent die Aat Veldhoen in 1964 van Jasper tekende in zijn happeningoutfit voor de gelegenheid te herdrukken. De prent kan dan aanstaande zaterdag in de stijl van het oude Rotaprentenplan voor een aantal euro bij het Lieverdje te koop worden aangeboden (Aat Veldhoen en Simon Vinkenoog hebben hun medewerking toegezegd en drukker Jan de Jong zal de rotaprent in een speciale editie afdrukken).

Maak uw bijdrage over op:
rek. nr. 3639706 t.n.v Stichting Blijven Drijven, Amsterdam, o.v.v. begrafenis RJG

Als er wat overblijft zal het later gebruikt worden voor een gedenkteken in het centrum van Amsterdam. (Een digitaal-ceramist heeft b.v. al aangeboden een buitentegeltableau van enkele vierkante meters te willen bakken). We vragen jullie tevens deze oproep door te sturen aan andere mensen uit uw kennissenkring die RJG een warm hart toedragen.

Tot zaterdag 7 maart

Namens het begrafeniscomité RJG
Eric Duivenvoorden

Uitnodiging / programma uitvaart

UITNODIGING
om aanwezig te zijn bij het afscheid van Robert Jasper Grootveld
Robert Jasper Grootveld (19 juli 1932 – 26 februari 2009)
Robert Jasper Grootveld, voorman van de Provo-beweging en drijvende tuinenbouwer, die op 26 februari overleed, krijgt een waardig afscheid. Hij wordt daarbij uitgeleide gedaan via plaatsen die een belangrijke rol speelden in zijn leven en het leven van de mensen die hij inspireerde.

Vrijdagavond 6 maart wordt vanaf 20.00 uur in de kerk van Ruigoord een wake gehouden.

Zaterdag ziet de dag er als volgt uit:
• 11.00 uur
Verzamelen bij het Lieverdje, waar een banier onthuld zal worden over het leven van Robert Jasper Grootveld. Eerst wordt 3x om Het lievertje gedragen. Daarna loopt de rouwstoet naar de kerk aan het Singel.
• 11.45 uur
Aanvang afscheidsbijeenkomst in de Doopsgezinde Singelkerk, Singel 13.30 uur
Einde afscheidsbijeenkomst. Voor de kerk zal RJG op een vlot gedragen worden.
• 14.00 uur
Vertrek van de vlottenvloot naar begraafplaats Zorgvlied. Iedereen is uitgenodigd met eigen vaartuigen mee te varen. Hiervoor kan verzameld worden bij de kerk, of in de buurt van de Stopera. of met de fiets langs de Amstel mee te rijden.
• 16.00 uur
Aankomst bij Zorgvlied met ontvangst door een kunstenaarsgroep. Aansluitend begrafenis.
• 16.30 uur
Einde begrafenis. Vertrek naar het voormalige Volkskrantgebouw, Wibautstraat 150, waar in café-restaurant Canvas op de zevende verdieping gelegenheid is om na te praten.

Het is een lange dag, zorg zelf voor voldoende versnaperingen.

Met vragen kunt u terecht bij Ellen Wierda (info@drijvendetuinen.nl) of Eric Duivenvoorden (eduiv@dds.nl) of Merel Westermann 06-44980703 (uitvaartbegeleiding)

We hopen u vrijdag en/of zaterdag te mogen begroeten.

Duco Stadig

Heeft zijn bedrage gedaan erg fijn bedankt voor dit gebaar van medeleven.
Deze volgende ook bedankt: "ikheb 50 euroïaanse munten gegeven. Wie volgt? CB"

Catalysator Robert Jasper Grootveld

Wind & weder dienende zal een herdenkingsbanier voor Robert Jasper Grootveld aanstaande zaterdag om 11uur s'ochtend langzaam met touw en blok ten hemel gehezen worden, op het Spui bij het door hem gemarkeerde centrum van "Magisch Amsterdam"

ook worden dan geluidsfragmenten van zijn optredens uit de zestiger jaren ten gehore gebracht

dat het Amsterdamse stadsbestuur geen rooie eurocent over had om een markant stadgenoot met ere ten grave te varen mag tekenend geacht worden voor het cultuurbesef van de hoofdstad van de lage landen

ook  culturele instellingen in Amsterdam hebben zich niet spontaan weten te manifesteren om eer te bewijzen aan een markant en creatief burger; zij hebben zich te lang blindgestaard op de kunst avantgarde van ver buiten de grenzen om nog zicht te hebben wat zich onder de eigen ogen afspeelt (een overzichtstentoonstelling van de Nederlandse actiekunst van de zestiger en zeventiger jaren heeft nooit in Amsterdam plaats gevonden, enkel Boymans van Beuningen in Rotterdam wijdde er in de tachtiger jaren een tentoonstelling aan)

de nieuwe idee van 'Magisch Amsterdam' is door catalysator Robert Jasper Grootveld en aanverwante kringen gemaakt en heeft over decennia honderduizenden extra toeristen naar de stad gelokt, de Amsterdamse stadscanon wijdt één van haar vijftig benauwde venstertjes aan "het lieverdje" en portretteert Robert Jasper Grootveld op deze semi-gemeentelijke webpagina (*) maar Burgermeester en Wethouders van de Stad besloten deze week om niet betrokken te zijn bij het afscheid van hun beroemde stadgenoot

men kan van alles beweren over Robert Jasper zijn visioenen, zijn exhibitionisme, zijn niet altijd aimabele karakter, maar als er iemand is die een leven lang creatieve daden om het plezier en genot van 'het moment zelf' gepleegd heeft en nagelaten heeft om zijn kunnen te gelden te maken dan is het wel Robert Jasper Grootveld

Robert Jasper is in mijn ogen een stadsjamaan die verbindingen wist te leggen tussen het absurde, het artistieke en het politieke, alsook een maker van 'spoorloze kunst'; hij heeft de idee van de vrije ongebonden straathappening beter begrepen dan velen wier namen gehecht zijn aan verhandelbare en gesacraliseerde kunstvoorwerpen en die binnen de hekwerken van de gerenomeerde kunstinstellingen bleven

een van de staties van zijn de uitvaart zal de Doopsgezinde schuilkerk aan het Singel zijn een plek die dusdanig verscholen ligt dat deze ook buiten zijn zichtveld gebleven is; ook bij zijn hermaking van de - tijdens het protestantse bewind van Amsterdam verboden - Katholieke "stille omgang" van Leidseplein en straat via de Heiligeweg naar het Lieverdje op het Spui; het historische 'hostie mirakel' van de Katholieken bracht Grootveld in verband met zijn praktijken als anti-rookmagiër en het uitdrijven van de 'verslaafde konsument van morgen'

het waren Doopsgezinden die in het begin van de 16e eeuw in opstand kwamen tegen de geloofsdwang van deze zelfde Katholieken, die het toetreden tot een geloofsgemeenschap enkel wilden baseren op zelf verworven inzichten, die binnen hun gemeenschap principes van gelijkheid probeerden toe te passen; enkelen van hen hadden ook visioenen van het einde der tijden en zo stormden zij in 1535 vanuit het gebied rondom de Spuistraat naar buiten 'naakt als de waarheid' en poogden het stadsbestuur over te nemen; deze onderneming mislukte jammerlijk en de opstandelingen werden op gruwelijke wijze terechtgesteld

zij liepen vooruit op de  'alteratie' (1578) die ook de omkeer van de macht in de stad Amsterdam inhield waarbij de katholieken officieel uit het bestuur werden gezet en zij hun geloof' stiekum' buiten het directe zicht van de straat mochten voortzetten in wat wij nu schuilkerken noemen, een systeem van geïnstitutionaliseerde hypocrisie; ook de wederdopers moesten om hun al te radicale houding buiten het directe zicht van de straat blijven, zo ook de Doopsgezinde Singelkerk aan het Singel, pal in het zicht van het 'altaar' van Robert Jasper Grootveld het pleintje rondom het standbeeld 'Het Lieverdje' op het Spui

het was ook op het Singel dat in 1969 de overeenkomst getekend werd van de overdracht van het Provo-archief aan de Universiteits Bibliotheek van Amsterdam door de toenmalige bibliothecaris Sape van der Woude (1911-2001); Van der Woude was van oorsprong een Lutherse dominee, die echter sterke belangstelling voor de meer dwarse ideeën van de doopsgezinden had. De aankoop van het archief van de Provobeweging waar onder ook veel materiaal van en over Robert Jasper Grootveld was destijds zeer omstreden; er werden in de Tweede Kamer afkeurende vragen aan de minister van Onderwijs over gesteld; ikzelf ben vier jaar later archivaris van dit en vele andere archieven van dwarse en lastige mensen geworden en voel mij hiermee staan in een lange traditie van zelfstandig denken en handelen en alhoewel deze archieven nu overgebracht zijn naar het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis in het Oostelijk havengebied, ontstond daarmee een nieuwe band met Grootveld die aan dezelfde kade als het IISG vele jaren zijn vlottenbouw werf bedreef

het bijeenkomen aanstaande zaterdag in deze uiterst sobere Doopsgezinde kerkruimte die met haar indeling en vormgeving de idee van gelijkgerechtigheid uitstraalt is een momentaal monument voor Robert Jasper Grootveld; wie er wat zal gaan zeggen is even ongewis als de overledene zelf

het vervolg op deze uitvaartdienst is een vaartocht op één van zijn eigen piepschuimvlotten door de grachten waar hij als jongen spelend op een zelfgebouwd vlotje de aantrekkingskracht van de publieke belangstelling ontdekte; dit varen brengt hem in de geul van de Amstel waardoor al eerder een nautische 'pompe' voer van de door een ongeluk tijdens het bouwen van een vlot op de Amstel omgekomen kunstenaar Viktor IV (later werd deze begrafenisvorm nog nageaapt voor de laatste gang van een lid van de Amsterdamse penoze) 

Op Zorgvlied wacht Grootveld dan een gedeeld graf, iets wat met enige overdrijving door enkele vrienden van Robert Jasper in het nieuws van deze week  een 'massagraf' genoemd werd, maar alhoewel ik niet bijbels ben en denk dat de geest zich gedacht wordt door het lichaam en met het verscheiden daarvan het voortbestaan enkel in de lichaam/geest combinatie van de 'nabestaanden' gestalte kan krijgen, ken ik toch het gezegde dat mij premordiaal en voor-bijbels lijkt te zijn: stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren

en het is mijn inziens dan ook een troost dat Robert Jasper zich nu eindelijk 'bij de massa's  zal voegen', zij het in het graf

tjebbe van tijen 5/3/2009

woensdag 4 maart 2009